18.2.09

Rajasthan Trip
Jivashmi ni parat jeve mahel,killa ne baag
Tikha cahera par mrug madhel nain ni aag;
Laheriya saafe vintaay shubrh shuratan
Ret faadi ugyu ek trun...
Wah ... Rajasthan