26.8.12

વિવિધતાભરી સૃષ્ટિ

ઈવાને પર્યાવરણમાં એકમ છે : પ્રાણીજગત.
તેમાં પ્રાણી જગતની વિવધતાભરી સૃષ્ટિ (આ વાંચવામાં તેને કાયમ મુશ્કેલી પડે છે) અંગે માહિતી છે. પૃથ્વી પર વિવિધ પ્રકારનાં પ્રાણીઓ છે એ રૂપે તે માહિતી છે. મને એમ થયું કે એક પ્રાણીજુથમાં રહેલી વિવધતા પણ તેને બતાવવી જોઈએ. વધુ માહિતી આપવાનો તો કોઈ અર્થ રહેતો નથી. એટલે, મારું ચિત્ત કામે વળગ્યું. જે ઘટના સામે આવે, તેમાં રહેલી વિવિધતા તરફ તેનું ધ્યાન દોરવું. જેમકે, પાંદડા, ફૂલ, કાંકરા. ઇવાને કાચિંડા સાથે લગાવ છે એટલે કાચિંડાના ફોટા જોયાં. ઘરની નજીક સાપ નીકળ્યા પછી સાપના ફોટા જોયાં.
આ એકમ તો જુલાઈ માસમાં આવ્યો પણ મે મહિનામાં ટ્રેનમાં મુસાફરી વખતે એક વિગત પર મારું ધ્યાન ગયું. હકડેઠઠ લેડીઝ ડબામાં કામકાજી વર્ગની બે સ્ત્રીઓ તેમના બાળકો સાથે હતી. તેમને જોઈ ઈવા ખુબ ડરી ગઈ હતી. તેણે મને કહ્યું, આમની સામે જોઇશ નહી. તે ઘડીએ તો તેને કઈ પણ સમજાવવી શકાય નહી. એટલે માત્ર હુંફ વડે તેને સાચવી લીધી.
અમારા ઘરની આસપાસ શ્રમજીવી સમુદાયના છ-સાત ઝુંપડા છે અને તેમના બાળકો સાથે ઈવા રમે પણ છે. છતાં આ ડર ક્યાંથી?
કદાચ લઘરવઘર,અસ્વચ્છ દેખાવ અને જુદી ભાષા,લહેકો કારણભુત હતો. કદાચ કોઈ વડીલે તેને આવા લોકોથી સલામત અંતર રાખવાનું શીખવી દીધું હતું. કદાચ.
ઈવા જે શાળામાં ભણે છે તે શાળામાં મધ્યમવર્ગીય શ્રમજીવી સમુદાય મોટા પ્રમાણમાં છે. તેમની જુદી પડતી બોલી ઈવા માટે નવાઈનો વિષય છે. અગાઉ તે અંગ્રેજી માધ્યમની શાળામાં હતી એટલે આ જુદાપણું ખુબ સ્પષ્ટતાથી દેખાય. “અમારે તો ‘ટીચર’ને ‘મેડમ’ કહે અને પોતાની ‘બેન’ને ‘બોન’ કહે છે અને ‘છે’ને બદલે ‘શે’,’હે’ બોલે.” મારી નજરે તો આ ભાષાશિક્ષણ છે અને વિવિધતાભરી સૃષ્ટિ ચીંધવાનો મજાનો વિકલ્પ પણ.
ઈવા ક્યારેક ‘આવી’ ભાષાની નકલ કરે અને ઘરમાં તે ભાષામાં વાતચીત પણ કરે. અમારા ઘરમાં માન્ય ગુજરાતી ભાષા, ખેડા-પંચમહાલનની સરહદના અમારા વતનની છાંટ સાથેની બોલાય, તેમાં ઈવાની ભાષા ખીચડીનો સ્વાદ ક્યારેક ક્યારેક માણવા મળે. એવી ખીચડી તો હિન્દી-અંગ્રેજીની પણ જાણીબૂજીનેઅમે કરીએ છીએ. અહીં નોંધવું રહ્યું કે ઈવા સભાન છે કે પોતે બીજી ભાષાની નકલ કરી રહી છે અને તેની પોતાની ભાષા જુદી છે.
તેની પ્રિયપ્રિયપ્રિય વાર્તા ‘બીકણ સસલી’માં આવતા કુત્તો-કુત્તી, ગધ્ધો-ગધ્ધીના સંદર્ભો એટલા વિસ્તર્યા કે એ મને થતાં સંબોધનોમાં ઉમેરાયા, ‘કુતરી, ગધેડી..’ કોઈ પણ વડીલને ઉશ્કેરી દે, પોતાની સંતાન અસંસ્કારી બની ગયું છે એમ માનવા પ્રેરે એવાં આ સંબોધનોને અમે રમતમાં ફેરવી નાખ્યા..ઈવા એક શબ્દથી શરુ કરે પછી પ્રાણી-પક્ષીઓના સ્ત્રી લીંગની યાદી બોલવા માંડવાની-સસલી,વાઘણ,સાપણ,હાથણ,કાબરી,દેડકી... એવું નથી કે તેણે આ શબ્દ પહેલી વાર પ્રયોજ્યો ત્યારે એમાં ગાળ બોલવાની વૃત્તિ નહોતી. એમ બોલવા બદલ તેને વઢી શકાઈ હોત, તેને એમ ડારી શકાઈ હોત કે આવા ‘ખરાબ’ શબ્દો બોલવા નહી. પણ, એનું પરિણામ શું આવત? એ વડીલોની પીઠ પાછળ એવું બોલવા પ્રેરાત અને એ રીતે તેની અને વડિલ વચ્ચે અંતર ઊભું થાત જે ક્યારેય પૂરી ના શકાત.( કેટલાંક વડીલો એમ માને ય છે કે આવું અંતર, નાના-મોટાનું, શિક્ષક-વિદ્યાર્થીનું રાખવું જોઈએ. હું વ્યક્તિગત રીતે એમ માનતી નથી.)
આમ, વિવિધતાભરી સૃષ્ટિ સાથે ઈવાના વિશ્વનો વિસ્તાર હળવેથી પહોળોઊંડો થઇ રહ્યો છે. વિસ્તારનો આ ઈજાફો તેના ડરને ય ઓગાળશે, કદાચ !

25.8.12

Capra and Neruda and much much more

*It is interesting to observe an adult to talk with a child.


In other words, an adult to ‘play’ with a child.

My observation is, very few adults know how to interact with a child.

Occasionally, the child speaks lines like a mature person and that too in timely manner. Most of the adults slip here, taking the lines ‘personally’ and either defending oneself or attacking the child.

So, the primary condition to be talk-able to a child is- capability of handling one’s ego.

And in such situation, attacking the child teaches the child the inhuman rule of survival : attacking the creature with lower capability.

When the child behaves child like, adults confuse it with immaturity, particularly in the matter of time and handling things.

For the child, time does not exist. For the child, it doesn’t matter whether the thing is precious or delicate or dangerous; as for her, the value of the thing is only playable or not playable. And, child has the amazing ability to play with any available thing, from snake to fire to pebble to leg to…

So, adults can not enjoy the amazing imaginary world of fantasy, playing with things differently and creatively.

Also, when addressed from the same level, as a friend, the child displays unimaginable responsibility.

Some enthusiastic adults are over attentive to inform the child ‘facts’ around her. It kills the beauty of wonder sometimes.

Hear, the adult have to keep the balance of a scientist appreciating the poetry, like Capra admiring Neruda.

My observation is: the child IS Capra and Neruda (more than that, unlimited potential) ;she can admit that the moon is a satellite and still address her as her maternal uncle.

Thus, the common mistake adults commit is , considering the child as an adult while she is mimicking adults, considering the child childish when she is childlike and considering the child as a child when she can handle responsibilities.

Few examples :

@Eva learnt few magic tricks from Salimbhai. While she was performing it before a group of teachers, all of them, laden with their childish ego, ‘caught’ her trick before she finished her performance!

@at SRG workshops, Rakesh, Sonu, Harshavi, Jayeshbhai…are her friends, appreciating her continuously at the same time indulging her into learning tasks, academic as well as creative (or creatively academic!). Not a single negative remark, only friendliness, giving ‘helping’ hand considering her psycho-physical limitations and supporting her world of wonder and imagination.

2.8.12

Awaiting the beauty

While switching to Gujarati medium, Eva has problem in recognizing numbers in Gujarati language.


She could identify ૩૭ as 37 but could not spell or speak it as સાડત્રીસ.

I thought of few activities to support her to overcome this difficulty.

We planned a chart and prepared paper strips, but, I changed my mind and we didn’t write anything on them.

After spending one and a half month together, I have realized her capacity of learning, and it reminded me not to give her this support.

Support is helpful to speed up the learning process sometimes and sometimes it is a much needed part of the learning process.

But, this time, I knew, it is not needed.

When we sit at home for her Math homework, I continue speaking English numbers because I saw that it was comfortable for her.

After 2-3 weeks, she started speaking numbers like this : be hajar charso sixty eight . (બે હજાર ચાર સો sixty eight)

She new એક (1) to દસ (10) due to family background but never used it in her Math tasks. She started applying it now.

Only last week, she shared a lovely story of her : " you know, one boy in my class has bavvan (52) roll number and the other has ogan pachaas (49) ! I have only Eighty three. How good it was if I had a number like them ! Bavvan, Ogan pachchaas! "

Those numbers, awkward according to teachers and parents, were a thing of praise and wonder for her.

Then, time came for tables-11 to 20.

She asked me : What we call 14 ? ‘chaud ‘ , I replied.

Then, she spoke the table of 14 like this : chaud ekza chaud, chaud chokza fifty six, chaud dasza eksochalis !

She is learning on her own, from her Gujarati medium environment.

We started speaking the tables like this : she would speak in English and I would repeat it in Gujarati.

Just after two days, she started, on her own, like this : I would speak a line of the table in Gujarati, she would not repeat it, she would speak the next line in English.

In this whole incident, I have not guided her for a single time. She switched over on her own.

The beauty of Eng and Gujarati number is yet to explore, I am awaiting that moment.

1.8.12

મેહના વેહ

કેમ રહ્યો છે ઘેરાઈ આટલો ઘેઘુર સ્નેહ?


ઉત્કટ આટલા બેય તોય કેમ વિખુટા દેહ?એંધાણ બધાં પુરના, આગાહી કરતા ફરે લોક

મેઘ ધરતીના તારા મૈત્રકને ચકડોળે રમે ચોક

વાયરા બધા ઓતરાદા છતાં કેમ આવા વેહ?કોક ઘેલા જણને મોકલો કાઢે કોઈ તોડ

વેવાર મૂકી કોરાણે બાંધે હવાઈ રોડ

આમ ભીના સપનાં કેમ જાળવવા કોરે કોરે દેહ ?